Firefox

بارگیری Firefox برای Android

نسخه:
65.0.1

Firefox بارگیری رایگان.همیشه از سرورهای Softonic دردسترس است

  • بارگیری رایگان و سریع
  • همیشه دردسترس
  • آزمایش‌شده و بدون ویروس
بارگیری رایگانبرای Android

بارگیری جایگزین Firefox از سرور خارجی (دردسترس بودن تضمین نمی‌شود)

نکته‌ها: با کلیک بر روی دکمه دانلود، شما را به یک صفحه در فروشگاه Google Play، از جایی که می توانید برنامه را نصب کنید

برنامه‌های جدید

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است